Zbiorniki ciśnieniowe

Oferujemy pełną gamę zbiorników ciśnieniowych pionowych i poziomych do sprężonego powietrza.

Standardowe zbiorniki w wersji ciśnieniowej do 14 barów lub w wykonaniu specjalnym nawet do 70 barów.

Zbiorniki ciśnieniowe działają jak rezerwuary energii. Kiedy sprężarka powietrza generuje sprężone powietrze w określonym czasie, zbiornik ciśnieniowy magazynuje to powietrze pod wyższym ciśnieniem. Następnie, gdy zapotrzebowanie na powietrze wzrasta, zbiornik uwalnia sprężone powietrze, zapewniając stałe ciśnienie i redukując obciążenie sprężarki.

Wygładzanie pulsacji: Sprężarki powietrza często generują pulsacje w ciśnieniu, które mogą negatywnie wpływać na działanie urządzeń pneumatycznych. Zbiorniki ciśnieniowe pomagają w wygładzaniu tych pulsacji, zapewniając bardziej stabilne ciśnienie powietrza, co przekłada się na lepszą wydajność i żywotność urządzeń pneumatycznych.

Ograniczanie cykli pracy sprężarki: Zbiorniki ciśnieniowe pozwalają na ograniczenie częstotliwości cykli pracy sprężarki powietrza. Dzięki magazynowaniu większej ilości sprężonego powietrza w zbiorniku, sprężarka może być włączana i wyłączana rzadziej, co prowadzi do mniejszego zużycia energii i wydłużonej żywotności sprężarki.

Dostępne pojemności (w litrach):

Niezawodna spawana konstrukcja. Zbiorniki zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami. Pełna dokumentacja dla UDT.

 

Do każdego ze zbiorników proponujemy odpowiednią armaturę:

zbiornik ciśnieniowy
zbiorniki ciśnieniowe