Uzdatnianie sprężonego powietrza

Zanieczyszczenia wchodzące w skład sprężone powietrza w różnych gałęziach przemysłu mają kluczowe znaczenie. Zmniejszając objętość powietrza poprzez kompresję powodujemy, iż zwiększa nam się ilość zanieczyszczeń w danej objętości powietrza. Czyli kurz, woda, olej występujący w powietrzu itp. cząsteczki będące w powietrzu atmosferycznym są skumulowane np. w zbiorniku sprężonego powietrza. W wielu gałęziach przemysłu gdy takie nie oczyszczone powietrze trafi do maszyn bądź procesu technologicznego to powoduje awarie.

Eliminacja zanieczyszczeń, dla osiągnięcia określonej klasy czystości powietrza, może być usprawniona dzięki zastosowaniu poniższych urządzeń.

Klasy jakości powietrza wg norm ISO 8573-1

Utrzymanie jakości sprężonego powietrza jest tak ważne, że Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) wprowadziła sześć klas jakości sprężonego powietrza, zdefiniowanych według ISO 8573-1.

Klasa jakościCząsteczki stałe / Maksymalna liczba cząsteczek na m3Woda / Ciśnieniowy punkt rosy °COlej (łącznie z oparami oleju) mg/m3
  0,1 - 0,5 µm 0,5 - 1,0 µm 1,0 - 5 µm    
1 100 1 0 -70 0,01
2 100000 1000 10 -40 0,1
3   10000 500 -20 1
4     1000 +3 5
5     20000 +7 25
6       +10  
Osuszacze sprężonego powietrza
Osuszacze sprężonego powietrza

ZOBACZ OFERTĘ
Separatory kondensatu
Separatory kondensatu

ZOBACZ OFERTĘ
Separatory wody
Separatory wody

ZOBACZ OFERTĘ
Spusty kondensatu
Spusty kondensatu

ZOBACZ OFERTĘ
Zespoły przygotowania powietrza
Zespoły przygotowania powietrza

ZOBACZ OFERTĘ