Audyt energetyczny

Wykonujemy audyty energetyczne oraz badania nieszczelności na instalacjach sprężonego powietrza dla poprawy efektywności energetycznej w zakładach produkcyjnych i usługowych.
Głównym celem przeprowadzanych audytów energetycznych jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną. Na podstawie otrzymanych danych do analizy określamy metody na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.

Badanie wykorzystania sprężarek

Jednym z najważniejszych nośników energii jest sprężone powietrze. Wielość zastosowań, darmowy surowiec, przyjazność dla środowiska i bezpieczeństwo w razie wycieku powoduje, że znajduje zastosowanie wszędzie od małych zakładów do ogromnych kompleksów fabrycznych. Istotne jest zapewnienie szczelności instalacji. Wycieki powietrza potrafią być bardzo kosztowne, a straty spowodowane nieszczelnością instalacji zależą przede wszystkim od wielkości instalacji. Im instalacja bardziej rozbudowana, tym więcej jest potencjalnych miejsc gdzie powstają nieszczelności. Wykrywanie takich nieszczelności jest niezwykle trudne bez specjalistycznego sprzętu. Każda nieszczelność w instalacji powoduje ubytki sprężonego powietrza, a spadki ciśnienia mogą spowodować nieprawidłowe działanie urządzeń zasilanych lub sterowanych sprężonym powietrzem.

badanie wycieków

Typowy zakład produkcyjny może mieć wycieki na poziomie 10% do 30% z całkowitej produkcji sprężonego powietrza. To, że wycieku nie widać czy nie słychać, nie znaczy, że go nie ma.
Profesjonalnie przeprowadzona analiza, wszechstronny audyt systemu sprężonego powietrza przedstawi jedyny słuszny sposób zarządzania systemem powietrza. Kompleksowy audyt identyfikuje i wskazuje możliwości do: obniżenia kosztów operacyjnych, zwiększenia wydajności produkcji, zminimalizowania zużycia energii i ograniczenia wydatków kapitałowych.

Zbyt duże ciśnienie w instalacji to niepotrzebne koszty. Audyt wskaże czy jest możliwość zmniejszenia ciśnienia, gdyż jego redukcja o 1 bar pozwala na ograniczenie kosztów kompresji powietrza o 7%. Zmniejszenie ciśnienia wiąże się także ze zmniejszeniem zapotrzebowania powietrza. Praca sprężarek na odpowiednio dopasowanym ciśnieniu pracy pozwala na oszczędność energii, jak i dłuższą żywotność urządzenia.
Komponenty zamontowane ze względów bezpieczeństwa, takie jak regulatory czy zawory odcinające, pozwalają także na oszczędność zużywanej energii. Zużycie energii, przez wzgląd na chłodzenie na wlocie oraz po dostawie powietrza, ograniczyć można w znaczny sposób poprzez właściwy wybór sterowania ustawień kompresorów. Pozwoli to na optymalizację zasilania instalacji i spełnienie wymagań przy jednoczesnej maksymalnej wydajności. Istotnym czynnikiem jest także regularna i poprawna konserwacja kompresorów, filtrów oraz osuszacza.
Po wykonaniu audytu energetycznego przedstawiamy pełny raport obrazujący wykorzystanie sprężarek powietrza oraz jego rozbioru. W zaleceniach można zatem znaleźć wskazówki dotyczące pracy sprężarek, ich zmiany czy też odpowiedniego sterowania, regulacji ciśnienia, odzysku ciepła, uszczelnienia instalacji sprężonego powietrza, zmiany sposobu zasilania urządzeń czyli ogólnie zmniejszenia wykorzystania energii elektrycznej.

Nieszczelność w instalacji sprężonego powietrza

audyt sprężarek

Problemy z systemem powietrza wymagają kompleksowych rozwiązań. Profesjonalnie przeprowadzony audyt efektywności energetycznej pomoże określić problemy zarówno po stronie zapotrzebowania, dystrybucji jak i dostawy. Pozwala na opracowanie efektywnych kosztowo rozwiązań, które zapewnią szybki zwrot kosztów z inwestycji.